Schamann.net

…děláme vJeci jinak…

You are currently browsing the Implentované AT příkazy category.

Zjištění příchozí SMS

Pro zjištění příchozí SMS se pouzije příkaz:

AT+CMGL=4

Příklad implementace v VB:

MSComm(iIndex).Output = „AT+CMGL=4“ & Chr$(13)

AT+CMGL=4 Vrátí číslo x uložené SMS na SIM tímto číslem je nutné tuto zprávu identifikovat při následném čtení příkazem: AT+CMGR=x a pozdeji slouzi i k vymazání pomocí AT+CMGD=x

Posted 9 years, 9 months ago at 01:01.

Add a comment

Zadání dálky zprávy SMS

Pro nastavení délky zprávy odesílané SMS je potřeba zapsat nasledující příkaz:

AT+CMGS= x

x – délka zprávy včetně hlavičky

Příklad implementace v VB:

frmGPS.MSComm(0).Output = „AT+CMGS=“ & 13 + iDelkaZpravy & Chr$(13) ‚  (‚Hlavicka ma v našem případě vždy 13 segmentu + delka zpravy)

Posted 9 years, 9 months ago at 00:55.

Add a comment

Nastavení PDU / TEXT modu

Pro nastavení modemu v jakém bude odesílat SMS je použitý následující zápis:

AT+CMGF=x

0 – PDU

1 – Text

Příklad použití v VB.

frmGPS.MSComm(0).Output = „AT+CMGF=0“ & Chr$(13)   ‚set PDU mode 0 , TXT mode 1

Posted 9 years, 9 months ago at 00:51.

Add a comment

Identifikace mobilního operátora

Při použití AT příkazu:

AT+COPS?

dostanu nasledující hodnoty:

T-Mobile:

+COPS: 0,2,“23001″,0

O2:

+COPS: 0,2,“23002″,0

Vodafone:

+COPS: 0,2,“23003″,0

Posted 9 years, 9 months ago at 13:32.

Add a comment