Schamann.net

…děláme vJeci jinak…

You are currently browsing the PHP category.

E-mail přes mail.php

Pokud příchozí mail obsahuje rozsypanej čaj – Zjisti si že soubor mail.php je skutečně uložen ve správné znakové sade…

mail.php – ke stazeni (zazipovano)

Posted 9 years, 9 months ago at 18:55.

Add a comment

Formuláře neodesilají obsah

Pokud při změně funkčního webu na jiný hosting nelze odeslat vyplněný formulář, pak je potřeba nastavit

register globals = on

v našem ISP:
php_value register_long_arrays 1
php_value register_globals 1

Posted 9 years, 11 months ago at 22:30.

Add a comment

Cannot modify header information

Ukládání souboru v PS-Pad

Ukládání souboru v PS-Pad

Tahle hláška se objeví, když v PHP souboru je na začátku před prvním znakem „<“ ještě nějaký jiný znak/znaky nebo mezera.

Pozor v notepadu a jiných editorech HTML nemusí být (není) vidět. Mezera vzniká kódováním souboru v Unicode / UTF8.

Oprava: Otevřít v PSPad-u a znovu uložit s nastavením bez úvodních znaků (vkladat identif. byty v kodovani UTF-8). /BOM/.

Podobně se dá opravit i chyba se session.

Více podrobností:

přítel Google: heslo BOM

nebo Wiki: http://en.wikipedia.org/wiki/Byte-order_mark

Posted 10 years ago at 00:57.

Add a comment