Schamann.net

…děláme vJeci jinak…

You are currently browsing the SQL category.

MySQL Error 1030 – Got error 134

MySQL Error

1030 – Got error 134 from storage engine

Chyba se objeví při čtení z poškozené tabulky. Nemusí být nutně poškozená, stačí špatné indexy, nebo něco není úplně správně (například čtení už vymazaného řádku a pod.).  Nepátral jsem v tom hluboce, stačilo opravit tabulku.

REPAIR TABLE nazev_tabulky

Posted 8 years ago at 01:09.

Add a comment

Data truncated for column

Chyba

Data truncated for column ‚x‘ at row 1

znamená, že se do databáze snažíte vložit číslo ve formátu, který není shodný s formátem slopce do kterého hodnotu vlkádáte.

Tabulka má sloupec definovaný jako INT(99)

a snažím se vkládat hodnotu Single: 188,53

Řešení – upravit výstupní hodnotu na formát jaký podporuzje databáze, napr.:

Round(188,53 , 0)

Posted 8 years, 10 months ago at 00:07.

Add a comment

Předposlední záznam

Pro výběr předposledního záznamu v tabulce se da jednoduše použít tato konstrukce:

SELECT * FROM (

SELECT * FROM `vvv_00773400466_code_apl`
ORDER BY `vvv_00773400466_code_apl`.`ID` DESC LIMIT 2

) AS tmp ORDER BY tmp.ID ASC LIMIT 1

Jednoduché a elegantní…

Posted 8 years, 10 months ago at 13:10.

Add a comment

DELETE

Smazat řádky od Cislo_Radku (včetně) z tabulky Nejaka_Tabulka.
DELETE FROM Nejaka_Tabulka WHERE ID >= ‚Cislo_Radku‘

Posted 9 years, 6 months ago at 20:17.

Add a comment

ALTER TABLE

Přidání dalšího Novy_sloupec do tabulky Nejaka_Tabulka

ALTER TABLE Nejaka_Tabulka ADD Novy_Sloupec VARCHAR(255)

Typ VARCHAR(255) může být nahrazený jiným typem obsahu sloupce:

  • YESNO
  • TEXT

Posted 9 years, 6 months ago at 10:03.

Add a comment