Schamann.net

…děláme vJeci jinak…

You are currently browsing the SQL category.

UPDATE

Příklad pro nahrazení nějakého slova v databázi.

nahradit: HradecKrálové

správným: Hradec Králové

UPDATE `knihajizd_97115`.`khn_adresni_body_1` SET `MESTO` = ‚Hradec Králové“ WHERE `MESTO` = ‚HradecKrálové‘

Posted 9 years, 6 months ago at 17:43.

Add a comment