Schamann.net

…děláme vJeci jinak…
Previous Post:   Next Post:

(CMD,SPD… Překročení rychlosti – Alarm

(CMD,SPD,000)

Alarm pro překročení rychlosti – 000 jednotky rychlosti v námořních mílích/ hodinu

Segment: 31H

Hexa: 28434D442C5350442C30303029

Celý kód: 5B 31 … 28434D442C5350442C30303029 5D

Odpověď: (FNS,SPD,000)

Segment: 90H

5B 90 … 29 5D

Posted in Implementace GT101 10 years, 2 months ago at 23:54.

Add a comment

Comments are closed.