Schamann.net

…děláme vJeci jinak…
Previous Post:   Next Post:

Data truncated for column

Chyba

Data truncated for column ‚x‘ at row 1

znamená, že se do databáze snažíte vložit číslo ve formátu, který není shodný s formátem slopce do kterého hodnotu vlkádáte.

Tabulka má sloupec definovaný jako INT(99)

a snažím se vkládat hodnotu Single: 188,53

Řešení – upravit výstupní hodnotu na formát jaký podporuzje databáze, napr.:

Round(188,53 , 0)

Posted in SQL 9 years, 3 months ago at 00:07.

Add a comment

No Replies

Feel free to leave a reply using the form below!


Leave a Reply