Schamann.net

…děláme vJeci jinak…
Previous Post:   Next Post:

Formuláře neodesilají obsah

Pokud při změně funkčního webu na jiný hosting nelze odeslat vyplněný formulář, pak je potřeba nastavit

register globals = on

v našem ISP:
php_value register_long_arrays 1
php_value register_globals 1

Posted in PHP 9 years, 8 months ago at 22:30.

Add a comment

Comments are closed.