Schamann.net

…děláme vJeci jinak…
Previous Post:   Next Post:

Licence na MSCOMM32.OCX

Po registraci objektu MSCOMM32.OCX le nutné ho ještě zaregistrovat.

Verze VB6 Profesional by měla tuto knihovnu obsahovat a zde není nutná licence.

Pro ostní verze VB6 je Licencování následné:

Do registru je nutné zapsat tuto hodnotu:

[HKEY_CLASSES_ROOT\Licenses\4250E830-6AC2-11cf-8ADB-00AA00C00905]@ = "kjljvjjjoquqmjjjvpqqkqmqykypoqjquoun"
Tím je licence vytvořena a objekt pracuje správně.
MSCOMM32.OCX je knihovna pro ovládání USB a COM portu na PC.

Posted in Visual Basic 9 years, 3 months ago at 22:47.

Add a comment

No Replies

Feel free to leave a reply using the form below!


Leave a Reply