Schamann.net

…děláme vJeci jinak…
Previous Post:   Next Post:

Přečtení příchozí SMS

Příchozí SMS je nutné přečíst pomocí příkazu:

AT+CMGR= x

x – číslo SMS

Příklad implemetace ve VB:

MSComm(iIndex).Output = „AT+CMGR=“ & iCisloZpravy & Chr$(13)

Posted in Implentované AT příkazy 9 years, 9 months ago at 01:03.

Add a comment

No Replies

Feel free to leave a reply using the form below!


Leave a Reply