Schamann.net

…děláme vJeci jinak…
Previous Post:   Next Post:

Smazání příchozí SMS ze SIM

Pro smazání jepotřeba použít příkaz:

AT+CMGR=x

x – číslo zprávy

Příklad implementace ve VB:

MSComm(iIndex).Output = „AT+CMGD=“ & iCisloZpravy & Chr$(13)

Posted in Implentované AT příkazy 9 years, 9 months ago at 01:07.

Add a comment

No Replies

Feel free to leave a reply using the form below!


Leave a Reply