Schamann.net

…děláme vJeci jinak…

Golem


Posted 10 years, 6 months ago at 17:42. Add a comment

Golem Použité technologie: 

  • Flash
  • CCS
  • HTML

Odkaz: golem.cz

Největší cateringová společnost v čechách.

Rozsah prací:

  • Webové stránky
  • Administrace News
  • Styly eshopu
  • Objednávkové formuláře
  • 4 jazykové mutace
  • Fotogelerie