Schamann.net

…děláme vJeci jinak…
Previous Post:   Next Post:

Zjištění kvality signálu

Pro zjištění kvality signálu operátora se použije AT příkaz:

AT+CSQ

Vrácená hodnota v rozsahu v rozsahu 1 – 35 odpovídá min a max signálu

pokud signál není žádný je vrácená hodnota 99,99

Příklad implemntace ve VB:

MSComm(iIndex).Output = „AT+CSQ“ & Chr$(13)

Posted in Implentované AT příkazy 9 years, 9 months ago at 01:13.

Add a comment

No Replies

Feel free to leave a reply using the form below!


Leave a Reply