Konverze HEX >> DEC

Ve visual Basicu, zda se, chybí konverzní funkce opačná k funkci Hex. Není to pravda. Jen to není popsané v učebnici.
Hex udelá z decimílního čísla číslo Hexadecimální.

da se vytvořit jednoduchá funkce:
Function HexToDec(HexValue As String) As Long
HexToDec = Val(„&H“ & HexValue)
End Function

která převede číslo z Hexa do Decimálního formátu.

About Mirek Šalamon

Jsem programátor na volné noze a cestovatel.
This entry was posted in Visual Basic. Bookmark the permalink.

Comments are closed.