Smazání příchozí SMS ze SIM

Pro smazání jepotřeba použít příkaz:

AT+CMGR=x

x – číslo zprávy

Příklad implementace ve VB:

MSComm(iIndex).Output = „AT+CMGD=“ & iCisloZpravy & Chr$(13)

About Mirek Šalamon

Jsem programátor na volné noze a cestovatel.
This entry was posted in Implentované AT příkazy. Bookmark the permalink.

Comments are closed.