Zjištění příchozí SMS

Pro zjištění příchozí SMS se pouzije příkaz:

AT+CMGL=4

Příklad implementace v VB:

MSComm(iIndex).Output = „AT+CMGL=4“ & Chr$(13)

AT+CMGL=4 Vrátí číslo x uložené SMS na SIM tímto číslem je nutné tuto zprávu identifikovat při následném čtení příkazem: AT+CMGR=x a pozdeji slouzi i k vymazání pomocí AT+CMGD=x

About Mirek Šalamon

Jsem programátor na volné noze a cestovatel.
This entry was posted in Implentované AT příkazy. Bookmark the permalink.

Comments are closed.