NULL – Jak to vložit do databáze?

V běžném recordsetu připojeném na MySQL pravděpodobně nelze vložit standartním postupem hodnotu NULL do políčka v databázi. Standartní postup považuji přes DataEnvironment.
Příklad:

Set rs = DataEnvironment1.rsVolnyPrikaz
DataEnvironment1.VolnyPrikaz
With rs
If Not IsNull(.Fields(„ZPRACOVANO“).Value) Then
.Fields(„ZPRACOVANO“).Value = sNull
.Update
End If
End With

Na řádku .Update  vždy skončí chybou.
Nelze ani:

Set .Fields(„ZPRACOVANO“).Value = Null

Nebo jsem alespon žádný jiný způsob nenašel.
Pro zápis hodnoty NULL lze ale použít běžný SQL zápis UPDATE:

Set rs = DataEnvironment1.rsVolnyPrikaz
DataEnvironment1.Commands.Item(„VolnyPrikaz“).CommandText = „UPDATE Tabulka SET `ZPRACOVANO` = NULL“
DataEnvironment1.VolnyPrikaz
Set rs2 = Nothing

Takto vše funguje jak má a hodnota Null se zapiše do tabulky databáze bez chyby.
Pokud někdo zná nějaký způsob jak zapsat Null do DB pomocí DataEnvironment – SEM S NÍM 🙂

About Mirek Šalamon

Jsem programátor na volné noze a cestovatel.
This entry was posted in Visual Basic. Bookmark the permalink.

Comments are closed.