Category Archives: Visual Basic

Když .NET blbne

Někdy se něco objeví, co je potřeba hledat: tady ukládám seznam řešení a doplňků které používám Problém: ‚Microsoft.SqlServer.Types, Version=15.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=89845dcd8080cc91‘ Řešení: x86: https://download.visualstudio.microsoft.com/download/pr/c26a74d5-dea2-4470-8710-f55d9fc6b1cf/f00a12b4f626a834e6ad7cc5fabe9d4c/sqlsysclrtypes.msi x64: https://download.visualstudio.microsoft.com/download/pr/dc6a8061-56b7-4c39-950c-c0b6d938bc4c/c390e88ef49173e8c7b1b00174da2a25/sqlsysclrtypes.msi Doplňky: MySQL Editor for Visual Studio by: Michal Žůrek

Posted in Visual Basic | Tagged , , | Leave a comment

MySQL – tisk adresních štítků

Narazil jsem na zajímavý problém s tiskem adresních štítků z naší databáze. Potřeboval jsem odesílat více balíků z jedné zakázky na stejnou adresu. Normálně jsme tiskli jeden štítek několikrát. Ale stalo se, ze kurýr u zákazníka nevěděl kolik balíků má … Continue reading

Posted in Blog, SQL, Visual Basic | Tagged , , | Leave a comment

Licence na MSWSOCK.OCX

Po registraci objektu MSWSOCK.OCX je nutné ho ještě zaregistrovat. Verze VB6 Profesional by měla tuto knihovnu obsahovat a zde není nutná licence. Pro ostní verze VB6 je Licencování následné: Do registru je nutné zapsat tuto hodnotu: // Winsock Control 6.0 … Continue reading

Posted in Visual Basic | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Licence na MSWSOCK.OCX

Konverze HEX >> DEC

Ve visual Basicu, zda se, chybí konverzní funkce opačná k funkci Hex. Není to pravda. Jen to není popsané v učebnici. Hex udelá z decimílního čísla číslo Hexadecimální. da se vytvořit jednoduchá funkce: Function HexToDec(HexValue As String) As Long HexToDec … Continue reading

Posted in Visual Basic | Leave a comment

Licence na MSCOMM32.OCX

Po registraci objektu MSCOMM32.OCX le nutné ho ještě zaregistrovat. Verze VB6 Profesional by měla tuto knihovnu obsahovat a zde není nutná licence. Pro ostní verze VB6 je Licencování následné: Do registru je nutné zapsat tuto hodnotu: [HKEY_CLASSES_ROOT\Licenses\4250E830-6AC2-11cf-8ADB-00AA00C00905]@ = „kjljvjjjoquqmjjjvpqqkqmqykypoqjquoun“ Tím … Continue reading

Posted in Visual Basic | Leave a comment

Err -2147217887

Chyba: „Operace s více kroky vedla k vytvoření chyb. Zkontrolujte všechny stavové hodnoty.“ je způsobena uložením prázdné hodnoty do DB do tabulky kde je očekávána hodnota konkretní délky nebo formátu. např: do pole formátu DATE vkládám hodnotu NULL, nebo String

Posted in Visual Basic | Leave a comment

MSHFlexGrid a schránka

Tady je několik jednoduchých funkcí pro práci s MSHFlexGrid a schránkou – Kopírování dat do a z a podobné funkce. ‚Vyjmutí – Ctrl+X Private Sub EditCut() EditCopy EditDelete End Sub ‚Kopírování – Ctrl+C Private Sub EditCopy() Clipboard.Clear Clipboard.SetText MSFlexGrid1.Clip End … Continue reading

Posted in Visual Basic | Leave a comment

Práce s FSO

Otevřít všechny soubory v zadaném adresáři a zkopirovat vybrany obsah do .txt souboru: (procedura z GPS) Dim iCisloSouboru As Integer Dim sText As String Dim ts As TextStream Dim iStart As Integer Dim sFile As String Dim sCisloSIM As String … Continue reading

Posted in Visual Basic | Leave a comment

Unexpected error

Při kompilaci se těsně před zapsáním .exe souboru vyskytla chyba „unexpected error“. Chybu jsem odstranil postupným odebíráním části projektu jsem objevil chybný ctl. Jeho odstraněním se problém vyřešil. Chybu způsobil: Class DHTMLEDLibCtl.DHTMLEdit Pravděpodobně změnou konfigurace při aktualizaci prohlížeče IE.

Posted in Visual Basic | Leave a comment

Redim vícerozměrného pole

Při pokusu o ReDim nebo ReDim Preserve u vícerozměrného pole toto nelze použít na jinou než poslední část pole. tedy: Dim Pole()  ‚Projde ReDim Pole (10,10)  ‚Projde Redim Pole(10,15)  ‚Projde ReDim Pole(15,15) ‚Err 9 – Subscript out of range Řešení … Continue reading

Posted in Visual Basic | Leave a comment