Category Archives: Implentované AT příkazy

AT příkazy – Chybové hlášení

*** Okopírované odněkud z webu *** To show these errors on your GSM device, instead of the standard „ERROR“ response, send the following commands to the GSM device: AT+CMEE=1 AT&W The ‚AT+CMEE=1‘ command is used to turn on the extended … Continue reading

Posted in Implentované AT příkazy | Leave a comment

Zjištění kvality signálu

Pro zjištění kvality signálu operátora se použije AT příkaz: AT+CSQ Vrácená hodnota v rozsahu v rozsahu 1 – 35 odpovídá min a max signálu pokud signál není žádný je vrácená hodnota 99,99 Příklad implemntace ve VB: MSComm(iIndex).Output = „AT+CSQ“ & … Continue reading

Posted in Implentované AT příkazy | Leave a comment

Nastavení paměti modemu

Pro správnou funkcimodemu při práci se SMS je nutné nastavit rozsah paměti modemu. AT+CPMS=x x – ME x – SM Příklad implementace SM ve VB: MSComm(iIndex).Output = „AT+CPMS=“ & „“““ & „SM“ & „“““ & Chr$(13)

Posted in Implentované AT příkazy | Leave a comment

Smazání příchozí SMS ze SIM

Pro smazání jepotřeba použít příkaz: AT+CMGR=x x – číslo zprávy Příklad implementace ve VB: MSComm(iIndex).Output = „AT+CMGD=“ & iCisloZpravy & Chr$(13)

Posted in Implentované AT příkazy | Leave a comment

Přečtení příchozí SMS

Příchozí SMS je nutné přečíst pomocí příkazu: AT+CMGR= x x – číslo SMS Příklad implemetace ve VB: MSComm(iIndex).Output = „AT+CMGR=“ & iCisloZpravy & Chr$(13)

Posted in Implentované AT příkazy | Leave a comment

Zjištění příchozí SMS

Pro zjištění příchozí SMS se pouzije příkaz: AT+CMGL=4 Příklad implementace v VB: MSComm(iIndex).Output = „AT+CMGL=4“ & Chr$(13) AT+CMGL=4 Vrátí číslo x uložené SMS na SIM tímto číslem je nutné tuto zprávu identifikovat při následném čtení příkazem: AT+CMGR=x a pozdeji slouzi … Continue reading

Posted in Implentované AT příkazy | Leave a comment

Zadání dálky zprávy SMS

Pro nastavení délky zprávy odesílané SMS je potřeba zapsat nasledující příkaz: AT+CMGS= x x – délka zprávy včetně hlavičky Příklad implementace v VB: frmGPS.MSComm(0).Output = „AT+CMGS=“ & 13 + iDelkaZpravy & Chr$(13) ‚  (‚Hlavicka ma v našem případě vždy 13 … Continue reading

Posted in Implentované AT příkazy | Leave a comment

Nastavení PDU / TEXT modu

Pro nastavení modemu v jakém bude odesílat SMS je použitý následující zápis: AT+CMGF=x 0 – PDU 1 – Text Příklad použití v VB. frmGPS.MSComm(0).Output = „AT+CMGF=0“ & Chr$(13)   ‚set PDU mode 0 , TXT mode 1

Posted in Implentované AT příkazy | Leave a comment

Identifikace mobilního operátora

Při použití AT příkazu: AT+COPS? dostanu nasledující hodnoty: T-Mobile: +COPS: 0,2,“23001″,0 O2: +COPS: 0,2,“23002″,0 Vodafone: +COPS: 0,2,“23003″,0

Posted in Implentované AT příkazy | Leave a comment