Data truncated for column

Chyba

Data truncated for column ‚x‘ at row 1

znamená, že se do databáze snažíte vložit číslo ve formátu, který není shodný s formátem slopce do kterého hodnotu vlkádáte.

Tabulka má sloupec definovaný jako INT(99)

a snažím se vkládat hodnotu Single: 188,53

Řešení – upravit výstupní hodnotu na formát jaký podporuzje databáze, napr.:

Round(188,53 , 0)

About Mirek Šalamon

Jsem programátor na volné noze a cestovatel.
This entry was posted in SQL. Bookmark the permalink.

Comments are closed.