Zadání dálky zprávy SMS

Pro nastavení délky zprávy odesílané SMS je potřeba zapsat nasledující příkaz:

AT+CMGS= x

x – délka zprávy včetně hlavičky

Příklad implementace v VB:

frmGPS.MSComm(0).Output = „AT+CMGS=“ & 13 + iDelkaZpravy & Chr$(13) ‚  (‚Hlavicka ma v našem případě vždy 13 segmentu + delka zpravy)

About Mirek Šalamon

Jsem programátor na volné noze a cestovatel.
This entry was posted in Implentované AT příkazy. Bookmark the permalink.

Comments are closed.